Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 64/19)
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 64/19)
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi (grad Beograd) ("Sl. list grada Beograda", br. 74/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119177
 • Službenih mišljenja: 15971
 • Sudske prakse: 9071
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34571
 • Podzakonskih akata: 88369
 • Prečišć. tekstova: 26818
 • Propisa CG: 1783
 • Propisa R.Srpske: 2146
Korisni linkovi: