Ekspert: poslednje izmene od 16.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o računovodstvu (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o reviziji (NA SNAZI: od 1. januara 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o kontroli državne pomoći (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119743
 • Službenih mišljenja: 16025
 • Sudske prakse: 9097
 • Modela akata: 829
 • Obrazaca: 34745
 • Podzakonskih akata: 88804
 • Prečišć. tekstova: 26951
 • Propisa CG: 1791
 • Propisa R.Srpske: 2157
 
Korisni linkovi: