Ekspert: poslednje izmene od 17.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 17.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja (U PRIMENI: od 1. juna 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 12/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122542
 • Službenih mišljenja: 16144
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35616
 • Podzakonskih akata: 90937
 • Prečišć. tekstova: 27582
 • Propisa CG: 1818
 • Propisa R.Srpske: 2193
 
Korisni linkovi: