Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 17.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 56/20)
 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 56/20)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko ("Sl. glasnik RS", br. 56/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124068
 • Službenih mišljenja: 16273
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36107
 • Podzakonskih akata: 92042
 • Prečišć. tekstova: 27967
 • Propisa CG: 1829
 • Propisa R.Srpske: 2219
 
Korisni linkovi: