Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 17.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi ("Sl. glasnik RS", br. 117/12)
 • Uredba o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 117/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65856
 • Službenih mišljenja: 11327
 • Sudske prakse: 6482
 • Modela akata: 542
 • Obrazaca: 17085
 • Podzakonskih akata: 47635
 • Prečišć. tekstova: 14494
 • Propisa CG: 859
 • Propisa R.Srpske: 1232
 
Korisni linkovi: