Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 17.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/18) 
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 96/18) 
 • Uputstvo o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava ("Sl. glasnik RS", br. 96/18) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica ("Sl. glasnik RS", br. 96/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113326
 • Službenih mišljenja: 15502
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32454
 • Podzakonskih akata: 83808
 • Prečišć. tekstova: 25591
 • Propisa CG: 1697
 • Propisa R.Srpske: 2085
 
Korisni linkovi: