Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 18.09.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 78/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/23

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 5/23

"Sl. list APV" 35/23

"Sl. list grada Beograda" 60/23

"Sl. list grada Bora" 29/23

"Sl. list grada Čačka" 11/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 16/23

"Sl. list grada Kragujevca" 21/23

"Sl. list grada Kraljeva" 18/23

"Sl. list grada Kruševca" 11/23

"Sl. glasnik grada Leskovca" 21/23

"Sl. list grada Loznice" 7/23

"Sl. list grada Niša" 80/23

"Sl. list grada Novog Sada" 39/23

"Sl. list grada Pančeva" 27/23

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 1/23

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 10/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/23

"Sl. list grada Subotice" 25/23

"Sl. list grada Užica" 28/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 19/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 21/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 9/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 76/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 77/23

"Sl. glasnik BiH" 47/23

"Sl. novine Federacije BiH" 60/23

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 78/23)

 • Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica ("Sl. glasnik RS", br. 78/23)

 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2023. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 77/23)

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 150962

 • Službenih mišljenja: 17632

 • Sudske prakse: 10242

 • Modela akata: 937

 • Obrazaca: 43989

 • Podzakonskih akata: 112667

 • Prečišć. tekstova: 34070

 • Propisa CG: 2249

 • Propisa R.Srpske: 2786

 


Korisni linkovi: