Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 18.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 110/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 110/13)
 • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/13)
 • Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73352
 • Službenih mišljenja: 11870
 • Sudske prakse: 6952
 • Modela akata: 588
 • Obrazaca: 20085
 • Podzakonskih akata: 53113
 • Prečišć. tekstova: 16362
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1398
 
Korisni linkovi: