Ekspert: poslednje izmene od 19.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 19.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 13/20)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 13/20)
 • Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija ("Sl. glasnik RS", br. 13/20)
 • Odluka Vlade 05 broj 11-1062/2020 (o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije) ("Sl. glasnik RS", br. 13/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122595
 • Službenih mišljenja: 16144
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35633
 • Podzakonskih akata: 90981
 • Prečišć. tekstova: 27591
 • Propisa CG: 1818
 • Propisa R.Srpske: 2193
 
Korisni linkovi: