Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata" ("Sl. glasnik RS", br. 107/20)
 • Uredba o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 107/20)
 • Poslovnik Visokog službeničkog saveta ("Sl. glasnik RS", br. 107/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126152
 • Službenih mišljenja: 16427
 • Sudske prakse: 9330
 • Modela akata: 854
 • Obrazaca: 36915
 • Podzakonskih akata: 93585
 • Prečišć. tekstova: 28468
 • Propisa CG: 1855
 • Propisa R.Srpske: 2255
 
Korisni linkovi: