Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 106/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 12/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 37/22

"Sl. list grada Beograda" 79/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 13/22

"Sl. list grada Kikinde" 21/22

"Sl. list grada Kragujevca" 28/22

"Sl. list grada Kraljeva" 25/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 19/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 83/22

"Sl. list grada Novog Sada" 36/22

"Sl. list grada Pančeva" 21/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 6/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 9/22

"Sl. list grada Subotice" 24/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 15/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 27/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/22

"Sl. list opština Srema" 24/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 96/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 81/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uputstvo za sprovođenje elektorske skupštine za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina (prečišćen tekst) ("Sl. glasnik RS", br. 106/22)

 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine ("Sl. glasnik RS", br. 105/22)

 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2022. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 105/22)

 • Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine ("Sl. glasnik RS", br. 105/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 142786

 • Službenih mišljenja: 17254

 • Sudske prakse: 9980

 • Modela akata: 913

 • Obrazaca: 42053

 • Podzakonskih akata: 106352

 • Prečišć. tekstova: 32319

 • Propisa CG: 2138

 • Propisa R.Srpske: 2623

 


Korisni linkovi: