Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 19.10.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 114/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 41/22

"Sl. list grada Beograda" 85/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 13/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 28/22

"Sl. list grada Kraljeva" 25/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 26/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 97/22

"Sl. list grada Novog Sada" 44/22

"Sl. list grada Pančeva" 25/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 9/22

"Sl. list grada Subotice" 24/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 15/22

"Sl. list grada Vršca" 12/22

"Sl. list grada Zaječara" 32/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/22

"Sl. list opština Srema" 27/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 111/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 96/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 114/22)

 • Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 114/22)

 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Sl. glasnik RS", br. 113/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 143400

 • Službenih mišljenja: 17292

 • Sudske prakse: 9992

 • Modela akata: 915

 • Obrazaca: 42268

 • Podzakonskih akata: 106796

 • Prečišć. tekstova: 32478

 • Propisa CG: 2142

 • Propisa R.Srpske: 2665

 


Korisni linkovi: