Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 88/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 87/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 87/18) 
 • Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 87/18)
 • Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 87/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112724
 • Službenih mišljenja: 15487
 • Sudske prakse: 8842
 • Modela akata: 808
 • Obrazaca: 32281
 • Podzakonskih akata: 83366
 • Prečišć. tekstova: 25448
 • Propisa CG: 1690
 • Propisa R.Srpske: 2074
 
Korisni linkovi: