Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 94/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 94/11)
 • Pravilnik za sprovođenje Uredbe o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima ("Sl. glasnik RS", br. 94/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59351
 • Službenih mišljenja: 10300
 • Sudske prakse: 5987
 • Modela akata: 489
 • Obrazaca: 14870
 • Podzakonskih akata: 42941
 • Prečišć. tekstova: 12806
 • Propisa CG: 737
 • Propisa R.Srpske: 1015
 
Korisni linkovi: