Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju ("Sl. glasnik RS", br. 98/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 98/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu ("Sl. glasnik RS", br. 98/18) 
 • Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice ("Sl. glasnik RS", br. 98/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113417
 • Službenih mišljenja: 15502
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32482
 • Podzakonskih akata: 83883
 • Prečišć. tekstova: 25607
 • Propisa CG: 1697
 • Propisa R.Srpske: 2085
 
Korisni linkovi: