Ekspert: poslednje izmene od 2.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 02.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 83/19)
 • Pravilnik o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima ("Sl. glasnik RS", br. 83/19)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja ("Sl. glasnik RS", br. 83/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120931
 • Službenih mišljenja: 16076
 • Sudske prakse: 9158
 • Modela akata: 831
 • Obrazaca: 35101
 • Podzakonskih akata: 89724
 • Prečišć. tekstova: 27197
 • Propisa CG: 1797
 • Propisa R.Srpske: 2179
 
Korisni linkovi: