Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 20.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme ("Sl. glasnik RS", br. 75/20)
 • Odluka o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću ("Sl. glasnik RS", br. 75/20)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 75/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124597
 • Službenih mišljenja: 16295
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36236
 • Podzakonskih akata: 92374
 • Prečišć. tekstova: 28156
 • Propisa CG: 1831
 • Propisa R.Srpske: 2231
 
Korisni linkovi: