Ekspert: poslednje izmene od 21.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 21.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 37/20)
 • Zaključak Vlade o izmeni Zaključka (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) ("Sl. glasnik RS", br. 37/20)
 • Pravilnik o izračunavanju udela obnovljivih izvora energije ("Sl. glasnik RS", br. 37/20)
 • Pravilnik o sadržaju, načinu upisa i vođenja evidencije posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima ("Sl. glasnik RS", br. 37/20) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123450
 • Službenih mišljenja: 16251
 • Sudske prakse: 9226
 • Modela akata: 841
 • Obrazaca: 35847
 • Podzakonskih akata: 91667
 • Prečišć. tekstova: 27762
 • Propisa CG: 1823
 • Propisa R.Srpske: 2205
 
Korisni linkovi: