Ekspert: poslednje izmene od 21.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 21.09.2020. godine, zaključno sa sledećimglasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o organizaciji i načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou ("Sl. glasnik RS", br. 116/20)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2021. godine ("Sl. glasnik RS", br. 116/20)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 116/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126624
 • Službenih mišljenja: 16466
 • Sudske prakse: 9352
 • Modela akata: 856
 • Obrazaca: 37041
 • Podzakonskih akata: 93897
 • Prečišć. tekstova: 28620
 • Propisa CG: 1872
 • Propisa R.Srpske: 2278
 
Korisni linkovi: