Ekspert: poslednje izmene od 21.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 21.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o računovodstvu (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)
 • Zakon o reviziji (STUPA NA SNAGU: 1. januara 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 73/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119978
 • Službenih mišljenja: 16025
 • Sudske prakse: 9098
 • Modela akata: 829
 • Obrazaca: 34777
 • Podzakonskih akata: 89018
 • Prečišć. tekstova: 26971
 • Propisa CG: 1792
 • Propisa R.Srpske: 2163
 
Korisni linkovi: