Ekspert: poslednje izmene od 21.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 21.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa ("Sl. glasnik RS", br. 104/15) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 104/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 103/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 103/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89394
 • Službenih mišljenja: 13003
 • Sudske prakse: 7627
 • Modela akata: 664
 • Obrazaca: 24779
 • Podzakonskih akata: 65681
 • Prečišć. tekstova: 19823
 • Propisa CG: 1241
 • Propisa R.Srpske: 1634
 
Korisni linkovi: