Ekspert: poslednje izmene od 22.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 22.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica ("Sl. glasnik RS", br. 23/21)

 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 23/21)

 • Uredba o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) ("Sl. glasnik RS", br. 23/21)

 • Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje ("Sl. glasnik RS", br. 23/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 130796

 • Službenih mišljenja: 16629

 • Sudske prakse: 9509

 • Modela akata: 869

 • Obrazaca: 38254

 • Podzakonskih akata: 97170

 • Prečišć. tekstova: 29558

 • Propisa CG: 1906

 • Propisa R.Srpske: 2343

 


Korisni linkovi: