Ekspert: poslednje izmene od 24.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 24.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Zakon o klimatskim promenama ("Sl. glasnik RS", br. 26/21)

 • Pravilnik o sadržini Registra žigova, sadržini zahteva, prigovora i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa ("Sl. glasnik RS", br. 25/21)

 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 24/21)

 • Uredba o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 24/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 130900

 • Službenih mišljenja: 16629

 • Sudske prakse: 9509

 • Modela akata: 869

 • Obrazaca: 38271

 • Podzakonskih akata: 97251

 • Prečišć. tekstova: 29578

 • Propisa CG: 1906

 • Propisa R.Srpske: 2345

 


Korisni linkovi: