Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 109/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 23/21

"Sl. list APV" 46/21

"Sl. list grada Beograda" 101/21

"Sl. list grada Čačka" 19/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 29/21

"Sl. list grada Kragujevca" 32/21

"Sl. list grada Kraljeva" 33/21

"Sl. list grada Kruševca" 11/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 34/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 106/21

"Sl. list grada Novog Sada" 47/21

"Sl. list grada Pančeva" 27/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/21

"Sl. list grada Smedereva" 7/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 29/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/21

"Sl. list opština Srema" 38/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 117/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 92/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)
 • Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)
 • Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136170
 • Službenih mišljenja: 16923
 • Sudske prakse: 9739
 • Modela akata: 890
 • Obrazaca: 40054
 • Podzakonskih akata: 101239
 • Prečišć. tekstova: 30877
 • Propisa CG: 1987
 • Propisa R.Srpske: 2465
 
Korisni linkovi: