Ekspert: poslednje izmene od 24.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 24.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 106/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 106/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 106/15) 
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 106/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89582
 • Službenih mišljenja: 13003
 • Sudske prakse: 7627
 • Modela akata: 663
 • Obrazaca: 24812
 • Podzakonskih akata: 65841
 • Prečišć. tekstova: 19854
 • Propisa CG: 1242
 • Propisa R.Srpske: 1635
 
Korisni linkovi: