Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 25.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 101/20)
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. avgusta 2020. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 98/20)
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/20)
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/20)
 • Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125743
 • Službenih mišljenja: 16388
 • Sudske prakse: 9312
 • Modela akata: 852
 • Obrazaca: 36747
 • Podzakonskih akata: 93248
 • Prečišć. tekstova: 28402
 • Propisa CG: 1852
 • Propisa R.Srpske: 2245
 
Korisni linkovi: