Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/20)
 • Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 41/20)
 • Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 41/20)
 • Odluka o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Sl. glasnik RS", br. 41/20) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123567
 • Službenih mišljenja: 16259
 • Sudske prakse: 9226
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 35859
 • Podzakonskih akata: 91754
 • Prečišć. tekstova: 27786
 • Propisa CG: 1823
 • Propisa R.Srpske: 2206
 
Korisni linkovi: