Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka ("Sl. glasnik RS", br. 58/19) 
 • Pravilnik o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 58/19) 
 • Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica ("Sl. glasnik RS", br. 58/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118736
 • Službenih mišljenja: 15902
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34438
 • Podzakonskih akata: 88051
 • Prečišć. tekstova: 26714
 • Propisa CG: 1764
 • Propisa R.Srpske: 2137
 
Korisni linkovi: