Ekspert: poslednje izmene od 26.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole ("Sl. glasnik RS", br. 109/20)
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanje nastave na daljinu u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 109/20)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 109/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126272
 • Službenih mišljenja: 16427
 • Sudske prakse: 9330
 • Modela akata: 854
 • Obrazaca: 36924
 • Podzakonskih akata: 93656
 • Prečišć. tekstova: 28517
 • Propisa CG: 1859
 • Propisa R.Srpske: 2255
 
Korisni linkovi: