Ekspert: poslednje izmene od 26.10.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.10.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima ("Sl. glasnik RS", br. 125/20)
 • Odluka o izmenama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja ("Sl. glasnik RS", br. 125/20)
 • Ispravka Rešenja o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) ("Sl. glasnik RS", br. 125/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127252
 • Službenih mišljenja: 16520
 • Sudske prakse: 9392
 • Modela akata: 859
 • Obrazaca: 37257
 • Podzakonskih akata: 94323
 • Prečišć. tekstova: 28821
 • Propisa CG: 1890
 • Propisa R.Srpske: 2294
 
Korisni linkovi: