Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 26.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 90/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije ("Sl. glasnik RS", br. 90/18) 
 • Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema ("Sl. glasnik RS", br. 90/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112879
 • Službenih mišljenja: 15492
 • Sudske prakse: 8855
 • Modela akata: 809
 • Obrazaca: 32298
 • Podzakonskih akata: 83509
 • Prečišć. tekstova: 25461
 • Propisa CG: 1690
 • Propisa R.Srpske: 2075
 
Korisni linkovi: