Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 26.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 • Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 • Zakon o upravljanju aerodromima ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97071
 • Službenih mišljenja: 14278
 • Sudske prakse: 8062
 • Modela akata: 706
 • Obrazaca: 27460
 • Podzakonskih akata: 71474
 • Prečišć. tekstova: 21682
 • Propisa CG: 1394
 • Propisa R.Srpske: 1808
 
Korisni linkovi: