Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 26.12.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 140/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 6/22

"Sl. list APV" 51/22

"Sl. list grada Beograda" 106/22

"Sl. list grada Bora" 40/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 18/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 33/22

"Sl. list grada Kraljeva" 32/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 35/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 126/22

"Sl. list grada Novog Sada" 59/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 25/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/22

"Sl. list opština Srema" 29/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 15/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 141/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 121/22

"Sl. glasnik BiH" 68/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS", br. 140/22)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 139/22)

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 139/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 144991

 • Službenih mišljenja: 17364

 • Sudske prakse: 10063

 • Modela akata: 919

 • Obrazaca: 42531

 • Podzakonskih akata: 108018

 • Prečišć. tekstova: 32804

 • Propisa CG: 2158

 • Propisa R.Srpske: 2681

 


Korisni linkovi: