Ekspert: poslednje izmene od 27.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 27.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 35/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 35/19) 
 • Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/19) 
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 35/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 35/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116914
 • Službenih mišljenja: 15803
 • Sudske prakse: 8995
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33699
 • Podzakonskih akata: 86645
 • Prečišć. tekstova: 26334
 • Propisa CG: 1744
 • Propisa R.Srpske: 2115
 
Korisni linkovi: