Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 68/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 26/22

"Sl. list grada Beograda" 65/22

"Sl. list grada Čačka" 9/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 7/22

"Sl. list grada Kikinde" 11/22

"Sl. list grada Kragujevca" 19/22

"Sl. list grada Kraljeva" 17/22

"Sl. list grada Kruševca" 12/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 14/22

"Sl. list grada Loznice" 5/22

"Sl. list grada Niša" 52/22

"Sl. list grada Novog Sada" 20/22

"Sl. list grada Pančeva" 13/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 4/22

"Sl. list grada Sombora" 5/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 17/22

"Sl. list grada Užica" 22/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 21/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/22

"Sl. list opština Srema" 12/22

"Sl. list opštine Beočin" 21/21

"Sl. list opštine Inđija" 7/22

"Sl. list CG" 65/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 52/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole u turističkoj inspekciji ("Sl. glasnik RS", br. 68/22)

 • Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 68/22)

 • Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme ("Sl. glasnik RS", br. 68/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 141406

 • Službenih mišljenja: 17184

 • Sudske prakse: 9891

 • Modela akata: 908

 • Obrazaca: 41469

 • Podzakonskih akata: 105308

 • Prečišć. tekstova: 32011

 • Propisa CG: 2117

 • Propisa R.Srpske: 2599

 


Korisni linkovi: