Ekspert: poslednje izmene od 27.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 27.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 92/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 17/21

"Sl. list APV" 38/21

"Sl. list grada Beograda" 78/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 13/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 23/21

"Sl. list grada Kraljeva" 28/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 30/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 90/21

"Sl. list grada Novog Sada" 37/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/21

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 11/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 27/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 18/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 15/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 33/21

"Sl. list opštine Beočin" 11/21

"Sl. list opštine Inđija" 13/21

"Sl. list CG" 99/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 80/21

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih ekrana ("Sl. glasnik RS", br. 92/21)

 • Pravilnik o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 92/21)

 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o imovini i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja javnog izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 92/21)

 • Uputstvo o dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 92/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 134986

 • Službenih mišljenja: 16894

 • Sudske prakse: 9668

 • Modela akata: 885

 • Obrazaca: 39565

 • Podzakonskih akata: 100348

 • Prečišć. tekstova: 30580

 • Propisa CG: 1955

 • Propisa R.Srpske: 2433

 


Korisni linkovi: