Ekspert: poslednje izmene od 27.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 27.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o organizaciji i radu lekarskih komisija ("Sl. glasnik RS", br. 82/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca ("Sl. glasnik RS", br. 82/19)
 • Pravilnik o radu Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i organizovanju i sprovođenju obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja ("Sl. glasnik RS", br. 82/19)
 • Uputstvo o izveštavanju o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro ("Sl. glasnik RS", br. 82/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120851
 • Službenih mišljenja: 16056
 • Sudske prakse: 9141
 • Modela akata: 831
 • Obrazaca: 35090
 • Podzakonskih akata: 89666
 • Prečišć. tekstova: 27181
 • Propisa CG: 1797
 • Propisa R.Srpske: 2179
 
Korisni linkovi: