Ekspert: poslednje izmene od 28.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 28.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove ("Sl. glasnik RS", br. 59/19) 
 • Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila ("Sl. glasnik RS", br. 59/19) 
 • Pravilnik o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 59/19) 
 • Kodeks ponašanja carinskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 59/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118792
 • Službenih mišljenja: 15902
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34453
 • Podzakonskih akata: 88091
 • Prečišć. tekstova: 26727
 • Propisa CG: 1766
 • Propisa R.Srpske: 2137
 
Korisni linkovi: