Ekspert: poslednje izmene od 28.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 28.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/20)
 • Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/20)
 • Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/20)
 • Statut Komore ovlašćenih revizora ("Sl. glasnik RS", br. 117/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126712
 • Službenih mišljenja: 16475
 • Sudske prakse: 9357
 • Modela akata: 857
 • Obrazaca: 37092
 • Podzakonskih akata: 93951
 • Prečišć. tekstova: 28654
 • Propisa CG: 1877
 • Propisa R.Srpske: 2279
 
Korisni linkovi: