Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 28.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva ("Sl. glasnik RS", br. 91/18) 
 • Uredba o platama policijskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 91/18) 
 • Uredba o izmeni Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 91/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112928
 • Službenih mišljenja: 15492
 • Sudske prakse: 8856
 • Modela akata: 810
 • Obrazaca: 32316
 • Podzakonskih akata: 83548
 • Prečišć. tekstova: 25477
 • Propisa CG: 1690
 • Propisa R.Srpske: 2075
 
Korisni linkovi: