Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 28.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dostavljanju obaveznog primerka elektronskih publikacija depozitnim bibliotekama i njihovom korišćenju ("Sl. glasnik RS", br. 98/11)
 • Uredba o kontroli prelaska administrativne linije prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ("Sl. glasnik RS", br. 98/11)
 • Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku kabinskog osoblja ("Sl. glasnik RS", br. 98/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59523
 • Službenih mišljenja: 10315
 • Sudske prakse: 5995
 • Modela akata: 490
 • Podzakonskih akata: 43068
 • Prečišć. tekstova: 12849
 • Propisa CG: 739
 • Propisa R.Srpske: 1024
 
Korisni linkovi: