Ekspert: poslednje izmene od 28.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 28.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od decembra 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 105/16) 
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2017. godinu) ("Sl. glasnik RS", br. 105/16) 
 • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97111
 • Službenih mišljenja: 14278
 • Sudske prakse: 8062
 • Modela akata: 706
 • Obrazaca: 27508
 • Podzakonskih akata: 71502
 • Prečišć. tekstova: 21695
 • Propisa CG: 1394
 • Propisa R.Srpske: 1808
 
Korisni linkovi: