Ekspert: poslednje izmene od 29.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 29.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivima ("Sl. glasnik RS", br. 29/21)

 • Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske građe ("Sl. glasnik RS", br. 29/21)

 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine za period od 2021. do 2022. godine ("Sl. glasnik RS", br. 28/21)

 • Vodič dobre apotekarske prakse ("Sl. glasnik RS", br. 27/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 130974

 • Službenih mišljenja: 16639

 • Sudske prakse: 9520

 • Modela akata: 869

 • Obrazaca: 38285

 • Podzakonskih akata: 97306

 • Prečišć. tekstova: 29602

 • Propisa CG: 1907

 • Propisa R.Srpske: 2345

 


Korisni linkovi: