Ekspert: poslednje izmene od 29.05.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 29.05.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 42/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/23

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 3/23

"Sl. list APV" 18/23

"Sl. list grada Beograda" 31/23

"Sl. list grada Bora" 6/23

"Sl. list grada Čačka" 5/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/23

"Sl. list grada Kikinde" 4/23

"Sl. list grada Kragujevca" 8/23

"Sl. list grada Kraljeva" 13/23

"Sl. list grada Kruševca" 4/23

"Sl. glasnik grada Leskovca" 7/23

"Sl. list grada Loznice" 1/23

"Sl. list grada Niša" 39/23

"Sl. list grada Novog Sada" 19/23

"Sl. list grada Pančeva" 6/23

"Sl. glasnik grada Požarevca" 21/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 34/22

"Sl. list grada Smedereva" 1/23

"Sl. list grada Sombora" 6/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 17/22

"Sl. list grada Subotice" 12/23

"Sl. list grada Užica" 12/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/23

"Sl. list grada Vršca" 5/23

"Sl. list grada Zaječara" 14/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 9/23

"Sl. list opština Srema" 5/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 4/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 50/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 32/23

"Sl. glasnik BiH" 14/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 42/23)

 • Cenovnik o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 31/23)

 • Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 30/23)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 148523

 • Službenih mišljenja: 17550

 • Sudske prakse: 10174

 • Modela akata: 930

 • Obrazaca: 43337

 • Podzakonskih akata: 110771

 • Prečišć. tekstova: 33586

 • Propisa CG: 2225

 • Propisa R.Srpske: 2744

 


Korisni linkovi: