Ekspert: poslednje izmene od 3.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 03.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 92/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 92/18) 
 • Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada ("Sl. glasnik RS", br. 92/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113000
 • Službenih mišljenja: 15499
 • Sudske prakse: 8859
 • Modela akata: 810
 • Obrazaca: 32370
 • Podzakonskih akata: 83591
 • Prečišć. tekstova: 25505
 • Propisa CG: 1693
 • Propisa R.Srpske: 2078
 
Korisni linkovi: