Ekspert: poslednje izmene od 30.01.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 30.01.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 5/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 7/22

"Sl. list APV" 1/23

"Sl. list grada Beograda" 111/22

"Sl. list grada Bora" 44/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 21/22

"Sl. list grada Kikinde" 35/22

"Sl. list grada Kragujevca" 39A/22

"Sl. list grada Kraljeva" 37/22

"Sl. list grada Kruševca" 18/22

"Sl. glasnik grada Leskovca" 38/22

"Sl. list grada Loznice" 11/22

"Sl. list grada Niša" 136/22

"Sl. list grada Novog Sada" 67/22

"Sl. list grada Pančeva" 37/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 18/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 35/22

"Sl. list opština Srema" 34/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 15/22

"Sl. list opštine Šid" 28/22

"Sl. list CG" 8/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 2/23

"Sl. glasnik BiH" 3/23

"Sl. novine Federacije BiH" 104/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o bližim uslovima, procedurama, upravljanju i načinu rada u Jedinstvenim informacionim sistemima za pojedinačne oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa, kao i o obavezama ustanova zaštite i zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 5/23)

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 5/23)

 • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2023. godini ("Sl. glasnik RS", br. 4/23)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 145927

 • Službenih mišljenja: 17381

 • Sudske prakse: 10099

 • Modela akata: 922

 • Obrazaca: 42704

 • Podzakonskih akata: 108708

 • Prečišć. tekstova: 33042

 • Propisa CG: 2184

 • Propisa R.Srpske: 2713

 


Korisni linkovi: