Ekspert: poslednje izmene od 30.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 30.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti ("Sl. glasnik RS", br. 118/20)
 • Pravilnik o poklonima javnih funkcionera ("Sl. glasnik RS", br. 118/20)
 • Pravilnik o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera ("Sl. glasnik RS", br. 118/20)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126792
 • Službenih mišljenja: 16475
 • Sudske prakse: 9357
 • Modela akata: 857
 • Obrazaca: 37099
 • Podzakonskih akata: 94021
 • Prečišć. tekstova: 28666
 • Propisa CG: 1877
 • Propisa R.Srpske: 2279
 
Korisni linkovi: