Ekspert: poslednje izmene od 31.03.2021

Ekspert Internet je ažuriran 31.03.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem između javnog izvršitelja i drugih organa ("Sl. glasnik RS", br. 30/21)

 • Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 30/21)

 • Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 131091

 • Službenih mišljenja: 16639

 • Sudske prakse: 9520

 • Modela akata: 869

 • Obrazaca: 38304

 • Podzakonskih akata: 97406

 • Prečišć. tekstova: 29624

 • Propisa CG: 1907

 • Propisa R.Srpske: 2345

 


Korisni linkovi: