Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 121/12)
 • Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 121/12)
 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 122/12)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka ("Sl. glasnik RS", br. 122/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66175
 • Službenih mišljenja: 11327
 • Sudske prakse: 6483
 • Modela akata: 542
 • Obrazaca: 17154
 • Podzakonskih akata: 47887
 • Prečišć. tekstova: 14540
 • Propisa CG: 861
 • Propisa R.Srpske: 1235
Korisni linkovi: