Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 108/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 108/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 108/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 108/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/16) 
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 107/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97244
 • Službenih mišljenja: 14281
 • Sudske prakse: 8065
 • Modela akata: 707
 • Obrazaca: 27523
 • Podzakonskih akata: 71602
 • Prečišć. tekstova: 21741
 • Propisa CG: 1397
 • Propisa R.Srpske: 1809
 
Korisni linkovi: